עמלת היוון ( פרעון מוקדם )

עמלת פירעון מוקדם היא תשלום שצריך לשלם בעת פירעון הלוואה טרם הגיע מועד פירעונה
הטבעי. במידה ושיעור הריבית ביום הפירעון המוקדם נמוך יותר במסלול זהה להלוואה
שלקחתי ביום העמדת ההלוואה.

לדוגמא : לקחתי הלוואה צמודה למדד, לתקופה של 20 שנים, בשיעור ריבית קבוע של 4.5%.

כיום, כשחלפו שנתיים מיום קבלת הלוואת המשכנתא,  אני מעוניין להחזיר את הכסף כי קיבלתי
ירושה גדולה, אולם כיום במסלול זהה, כלומר, הלוואה צמודה למדד, בשיעור ריבית קבוע,
הריבית הינה 3%.

על הפער בין הריביות = 1.5% , אצטרך לשלם עמלת פירעון מוקדם והחישוב יתבצע פחות או יותר באופן הבא :
1.5% ( הפער בין הריביות )  x  יתרת התקופה ( 18 שנים ) x היתרה לסילוק כיום כל זאת מהוון לערך של יום הפירעון.

אז מה עושים ? איך יודעים בדיוק כמה כסף לשים בכל מסלול ?
מתקשרים ומקבלים ייעוץ!