שלב 1 - בניית תמהיל מותאם לפרופיל הפיננסי של הלקוח

שלב 2 - בחינת סיכוי מול סיכון וקבלת החלטה מושכלת

שלב 3 - פנייה לבנק לקבלת הצעה מותאמת

© 2017 Design by Assaf koren.