משכנתא בריבית קבועה

משכנתא בריבית קבועה לא צמודה מול משכנתא בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן.


מדד המחירים לצרכן בשנת 2017 עלה ב 0.4%. עקב כך, ציבור מקבלי המשכנתאות בישראל ניצב כיום בפני שאלה מאוד לא פשוטה בעת לקיחת המשכנתא:
 

האם כדאי לי לשלם סכום החזר חודשי גבוה לפרעון המשכנתא ולשמור על יציבות
בהחזר החודשי ללא הפתעות או שכדאי אולי לקבל משכנתא בריבית הרבה יותר
נמוכה אך עם נדבך משמעותי שקוראים לו מדד המחירים לצרכן?

 

מה זה אומר בעצם, עלייה במדד ואיך זה משפיע על המשכנתא שלך?

בואו ונמחיש זאת באמצעות דוגמא מספרית : נניח וקיבלתם היום הלוואה צמודה למדד על סך של 100,000 ש"ח ל 20 שנים בריבית קבועה בשיעור 3%.
אם לא הייתה לכם הצמדה למדד הסכום לתשלום כל חודש היה 555 ש"ח לאורך כל התקופה, אך מכיוון שסכום ההלוואה צמוד למדד (שעלה בממוצע ב 10 שנים האחרונות ב -כ 2.5% כל שנה, כלומר 0.2% כל חודש)

מה שיקרה הוא שמדי חודש יתרת המשכנתא שאתם חייבים תעלה ב 0.2% בממוצע.

כלומר, אם לאחר התשלום הראשון יתרת המשכנתא שלכם הייתה אמורה להיות 99,695,   אז בשל עליית המדד ברבע אחוז יתרת המשכנתא תהייה על סך של 99,944 ובשל כך ההחזר החודשי שנשאר לאותה התקופה, כלומר 20 שנים פחות חודש, יעלה ל 557 ש"ח וימשיך לעלות מידי חודש בהתאם לעליית המדד.

אז מה עושים ? איך יודעים בדיוק כמה כסף לשים בכל מסלול ?
מתקשרים ומקבלים ייעוץ!