top of page

איך להתמקח עם הבנקים בצורה מיטבית?

ניהול מו״מ עם הבנק על תנאי הלוואה או על עלויות ניהול חשבון עו״ש, הן פעולות שבאמצעותן הלקוח מנסה לשפר את תנאי ההלוואה וניהול החשבון שהוא מקבל מהבנק. הסכמי ההלוואה של הבנק נקבעים על ידי תנאים סטנדרטיים ומתוך רצון שלהם להרוויח כמה שיותר. במהלך התמקחות נכונה וניהול מו״מ שלא מתוך לחץ, ניתן לנסות לשפר את תנאי ההלוואה על-ידי מגוון שיטות.

 

הנה כמה טיפים בניהול מו״מ עם הבנק על תנאי הלוואה וניהול חשבון :

 

1. ניהול סולידי של כרטיסי האשראי:

שליטה על כרטיס האשראי בצורה טובה יכולה להשפיע חיובית גם על תנאי ההלוואה וניהול החשבון. שימוש נבון בכרטיסי אשראי, עמידה בתשלומים והימנעות מאיחודי אשראי יכולים לשדרג את תמונת האשראי שלכם.


2. אי ניצול מלוא מסגרת האשראי:

 כדאי לא להגיע למכסימום ניצול מסגרת האשראי (מלוא המינוס) כשמגיעים לבקש הלוואה מהבנק, כמובן שכדאי שלא להשתמש בכלל במסגרת האשראי בחשבון, ששימוש בה הוא יקר מאוד ובדר״כ אף יותר יקר מהלוואה רגילה, אך אם בכל זאת המצב דחוק, וערכתם תכנית הבראה כלכלית כדי לצאת מהמינוס באמצעות הלוואה, כדאי שלא לנצל יותר מ-60% מיתרת משיכת היתר בחשבון בעת שמבקשים את ההלוואה וחשוב להכין תכנית פעולה עוד קודם לכן.


3. השוואת תנאים בין בנקים:

אל תהססו להשוות תנאי ההלוואה וניהול החשבון בין מספר בנקים. תחרות אמיתית עשויה להביא למציאת הצעות משופרות יותר, יחד עם ריביות נמוכות ותנאים פיננסיים מיטביים.

 

4. התמקחות ישירה עם הבנק:

אפשר לנסות להתמקח על תנאי הלוואה וניהול החשבון ישירות עם הבנק. חשוב להציג יכולת החזר טובה, לציין את ההיסטוריה הכלכלית שלך, לבדוק את דירוג האשראי שלך לפני כן, ולבקש תנאים יותר טובים.

 

5. הצעות מתחרים:

אם יש לכם הצעה ממוסד בנקאי אחר, אפשר לעדכן על כך את הבנק הנוכחי ולהודיע להם על ההצעה האחרת. כך יתכן שהם יתאמצו להציע לכם תנאים טובים יותר.

 

6. תנאים ייחודיים:

בהתמקחות על הלוואה, ניתן לבקש תנאים ייחודיים כמו: ריבית קבועה לזמן מוגבל או אפשרות לשלם מראש סכומים יותר גדולים על מנת להפחית את סכום הריבית המצטבר.

 

7. הצגת תכנית עסקית או תקציב מאוזן:

במידה ויש לכם תקציב פרטי או תוכנית פיננסית, אפשר להציג אותם לבנק כדי להראות את היכולת שלכם לשלם ולנהל את ההלוואה בצורה אחראית לאורך זמן.

 

כשאתם מתמקחים על תנאי הלוואה וניהול חשבון, חשוב לזכור שהבנק יכול להתעקש על תנאיו או להציע תנאים שונים. חשוב להבין היטב את התנאים שמציעים לכם ולוודא שהם נכונים ומתאימים לפרופיל הפיננסי שלכם לפני שאתם חותמים על הסכם כלשהו עם הבנק.


כותב המאמר:

אסף קורן.


Comentários


bottom of page