top of page

הרפורמה בבנק ישראל

ביום חמישי 07/09/22 בנק ישראל ארגן כנס עבור יועצי המשכנתאות הפרטיים, חברי התאחדות יועצי המשכנתאות, בנושא הרפורמה החדשה שלו בעניין נראות האישורים העקרוניים להלוואות משכנתא מהבנקים.

בכנס, נגיד בנק ישראל הפרופ׳ אמיר ירון והמפקח על הבנקים, יאיר אבידן, הדגישו את חשיבות פעילות יועצי המשכנתאות הפרטיים ״שרואים את הלבן בעיניים״ גם ללקוחות שלהם אבל גם לבנקים ובעזרת הרפורמה יוכלו להעניק ללקוחות שלהם מוצר טוב יותר ממה שהיה עד כה.

האמת, אני מסכים איתם לחלוטין, אך יחד עם זאת מי שמכיר אותי, יודע הרפורמה והנגשת המידע ללקוחותיי היא נר לרגלי מרגע ייסוד משרדי לפני עשור בדיוק.

מזמין אתכם לקבל ייעוץ, בין אם אתם בעלי הלוואת משכנתא או שרוצים לקבל אחת כזאת.

אסף קורן - יעוץ משכנתאות פרימיום.

bottom of page