top of page

האם כדאי לקחת משכנתא הפוכה?

בנק ישראל פרסם לאחרונה כי מעתה הבנקים יוכלו למכור הלוואות בשעבוד נכסים ( משכנתאות ) גם לבני הגיל השלישי שבבעלותם נכס מגורים שניתן לשעבוד.

בתוכנית זו, הלקוחות יוכלו לקבל סכום מסוים שיכול להגיע גם ל 40% משווי הנכס, לכל מטרה שהם יחפצו כגון : סיוע לילדים, שיפור איכות החיים, מעבר לדיור מוגן וכד׳.

בהלוואה מסוג זה , הלווים *לא יצטרכו לשלם החזר חודשי עבור ההלוואה לכל ימי חייהם עד 120.

מוצר זה ידוע גם בשם - משכנתא הפוכה ולמעשה החוב יצבור מידי שנה ריבית והצמדה שיתווספו לסכום הקרן עד לאחר פטירת הלווים או קודם לכן כתוצאה מפירעון מוקדם ממקור אחר, ככל שיש.

מי שיצטרך להחליט מה לעשות עם יתרת החוב בתוך 12 חודשים לאחר פטירת הלווים במקרה כזה, יהיו יורשי הדירה של הלווים ( לרוב - ילדיהם ) שיוכלו לשלם את החוב בעצמם ממקורות שונים או לחילופין למכור את הנכס ולהשיב לבנק את יתרת החוב.

עד היום היה ניתן למצוא הלוואות מסוג זה רק בחברות הביטוח השונות אשר אינן כפופות לתקנות בנק ישראל ומוכרות את ההלוואות האלה בריבית יחסית גבוהה. מעתה, כשהבנקים גם נכנסים ״למגרש״ הזה, הצפי כי בשל הגדלת ״השחקנים״ וההיצע בתחום, מחירי המשכנתא ההפוכה ירדו ותהיה תחרות גדולה יותר שתשפיע לטובה על הלקוחות החדשים של מוצר זה.

למי מתאימה משכנתא הפוכה?

אתן מספר דוגמאות לתיקי משכנתא הפוכה שביצעתי לאחרונה:

  1. אשה בת 81 (תנאי הרגולציה אינם מאפשרים לה לקבל הלוואת משכנתא רגילה בשל גילה), תושבת ובעלת דירה במרכז הארץ אשר רכשה דירה בירושלים כדי לעבור לגור ליד ילדיה, חתמה על חוזה רכישה לפני מכירת הדירה במרכז וניסתה בינתיים למכור את הדירה במרכז ללא הצלחה. בינתיים הגיע מועד התשלום השני עבור הדירה בירושלים ע"ס 900 א' ש"ח, אשר היא תכננה לשלם אותו מכספי מכירת הדירה במרכז וכדי לא להיות בהפרת חוזה ולהפסיד את סכום הפיצוי המוסכם בחוזה הרכישה, דאגתי שתקבל הלוואת משכנתא הפוכה בשעבוד הנכס הנרכש בירושלים, הלוואה אשר היא תשלם עליה את הריבית רק עד אשר היא תמכור את הנכס במרכז.

  2. "כי אין אהבה בעולם כמו אהבה של אמא". אשה בת 85 שמאוד רצתה לסייע לבנה היחיד לרכוש דירה לאחר גירושיו אך לצערה לא היה לה את הכסף הדרוש לכך והיא אפילו חשבה למכור את דירתה לצורך כך. פנתה אליי וארגנתי עבורה הלוואת משכנתא הפוכה ע"ס 650 א' ש"ח כנגד שעבוד דירתה, באמצעותם היא סייעה לבנה לרכוש דירה. כעת היא תוכל לגור בדירה שלה כל ימי חייה בלי קשר להלוואה שנלקחה. "כי אין אהבה בעולם כמו אהבה של אמא".

  3. זוג בני 78 בעלי בית בהרצליה, שמאוד רצו לעבור לכפר פסטורלי של דיור מוגן. היו צריכים לשלם דמי פיקדון מאוד גבוהים (2.1 מ' ש"ח) ולא רצו למכור את ביתם בשל כך. הם החליטו להשכיר אותו ובמקביל ארגנתי להם משכנתא הפוכה על מחצית מסכום הפקדון (היתר היה מהון עצמי) בשעבוד ביתם בהרצליה וכך לא רק שהם לא נאלצו למכור את ביתם כדי להגשים את חלומם הם אף מקבלים כיום שכר דירה על הבית שמאפשר להם לחיות עוד יותר ברווחה כלכלית ובמקביל לגור בתנאי כפר נופש 5 כוכבים.

  4. לווה בת 92 שזקוקה למטפלת סיעודית, בעלת דירה במרכז ת"א, החליטה לשעבד את הדירה שלה בתמורה לקבלת סכום חודשי בסך 12,000 ש"ח שיאפשר לה לשלם עבור שירותי הסיעוד באופן כזה שרק על הסכום שנימשך מידי חודש יהיו חיובי ריבית והצמדה.


*יש אפשרות לתוכנית הלוואת משכנתא הפוכה שכוללת החזר חודשי, ריבית בלבד או קרן+ריבית.


יש לכם שאלות נוספות ? דברו איתי בשמחה


Comments


bottom of page