top of page

משכנתא הפוכה לגילאי 60+

בנק ישראל פירסם אתמול כי מעתה הבנקים יוכלו למכור הלוואות בשעבוד נכסים ( משכנתאות ) גם לבני הגיל השלישי שבבעלותם נכס מגורים.

בתכנית זו, הלקוחות יוכלו לקבל סכום מסויים שיכול להגיע גם ל 40% משווי הנכס לכל מטרה שהם יחפצו כגון : סיוע לילדים, שיפור איכות החיים, מעבר לדיור מוגן וכד׳.

בהלוואה מסוג זה , הלווים לא יצטרכו לשלם החזר חודשי עבור ההלוואה לכל ימי חייהם עד 120.

מוצר זה ידוע גם בשם - משכנתא הפוכה ולמעשה החוב יצבור מידי שנה ריבית והצמדה שיתווספו לסכום הקרן עד לאחר פטירת הלווים או קודם לכן כתוצאה מפירעון מוקדם ממקור אחר, ככל שיש.

מי שיצטרך להחליט מה לעשות עם יתרת החוב תוך 12 חודשים לאחר פטירת הלווים במקרה כזה, יהיו יורשי הדירה של הלווים ( לרוב - ילדיהם ) שיוכלו לשלם את החוב בעצמם ממקורות שונים או לחילופין למכור את הנכס ולהשיב לבנק את יתרת החוב.

עד היום היה ניתן למצוא הלוואות מסוג זה רק בחברות הביטוח השונות אשר אינן כפופות לתקנות בנק ישראל ומוכרות את ההלוואות האלה בריבית יחסית גבוהה. מעתה, כשכל הבנקים נכנסים ״למגרש״ הזה, הצפי כי בשל הגדלת ״השחקנים״ וההיצע בתחום, מחירי המשכנתא ההפוכה ירדו ותהיה תחרות גדולה יותר שתשפיע לטובה על הלקוחות החדשים של מוצר זה.


יש לכם שאלות נוספות ? דברו איתי בשמחה


אסף קורן יעוץ פרימיום למשכנתאות.

bottom of page