top of page

שינוי מבנה אישור עקרוני בבנקים למשכנתאות

החלטת בנק ישראל על שינוי מבנה האישור העקרוני בבנקים למשכנתאות יוצאת לפועל ועוברת ליישום על ידי הבנקים.

ממצב שבו הבנקים היו מוציאים אישורים עקרוניים ללקוחות, באופן גנרי בו הופיע מסלול אחד על פי רוב בריבית קבועה וצמוד למדד, במצב החדש הם יציגו 3 תכניות שונות להלוואת המשכנתא, לתקופות שונות ובמסלולים שונים, באופן אחיד בכל הבנקים כולל התמחור שלהם לעניין הריבית להצעות אלו.

המטרה של בנק ישראל באמצעות שינוי זה היא לאפשר ״השוואה״ בין הבנקים באופן ברור יותר.

בפועל, הלקוחות שבדר״כ אינם מבינים במימון בנקאי לטווח ארוך, השפעת שינויי ריבית במהלך התקופה או הצמדה למדד והמשמעות הכספית שלו, עלולים כעת להיות מבולבלים יותר ולבחור תכנית שגוייה שאינה מתאימה לצרכים שלהם ו לפרופיל הפיננסי שלהם.

על פי לוח שפיצר, ככל שסכום ההלוואה יותר גדול והפריסה היא לתקופה ארוכה יותר, אמנם ההחזר החודשי יהיה קטן יותר אך סכום התשלומים המצטבר כולל ריבית, קרן והצמדה יהיה גדול יותר.

אין באמת תכניות גנריות שיכולות להתאים לכולם באופן אחיד. לכל סוג לקוח פרופיל כלכלי משלו אליו יהיה צורך להתאים תכנית להלוואת משכנתא ייחודית עבורו. כמובן שהבנקים נאלצים לאפשר זאת אך יעדיפו כי הלקוחות לא יבקשו זאת.

חשיבות הייעוץ האובייקטיבי כעת יחד עם עליית הריביות והמדד הפכה לגדולה מאי פעם.

בואו לקבל ייעוץ.
bottom of page