top of page

שיפור דירוג האשראי

שיפור דירוג האשראי הוא תהליך שדורש זמן והתמדה. דירוג האשראי משפיע על היכולת לקבל הלוואות, כרטיסי אשראי וביצוע פעולות בנקאיות מסוימות. ככל שהדירוג הוא טוב יותר, כך קל יותר לקבל פתרונות פיננסיים זולים יותר. להלן כמה דרכים לשפר דירוג אשראי:

 

1. שליטה על כרטיסי האשראי:

שליטה נכונה ואחראית על כרטיסי האשראי יכולה לשפר את דירוג האשראי. ביצוע פריסה לתשלומים, חובות זמניים ושימוש בעסקאות קרדיט או הקפאת תשלומים יכולים להשפיע על דירוג האשראי שלך.

 

2. הצמדת מחזורי חיובי האשראי למועד קבלת ההכנסות:

לעיתים שימוש בכרטיסי אשראי דווקא יכול לשפר את דירוג האשראי. ביצוע תשלומים במועד החיוב ובסמוך לקבלת הכנסות ממשכורת, עסק או שכר דירה יכול להעיד על אחריות, על ניהול של אשראי מסודר ולשפר את דירוג האשראי .

 

3. מעקב אחרי היסטוריית האשראי:

היסטוריית האשראי היא אחד מהמרכיבים המרכזיים בדירוג. ככל שההיסטוריה תהיה חיובית יותר ותעיד על ביצוע תשלומים בזמן ושמירה תמידית על יתרת התחייבויות נמוכה מסך מסגרת האשראי כך יהיה פשוט יותר לשפר את הדירוג.

 

4. הסרת רשומות שגויות:

בדקו את דוח האשראי שלכם מדי פעם, יש לוודא כי אין רישומים שגויים או רישומים שליליים שכבר אינם בתוקף וניתן להסירם. במידה ומצאתם טעויות, דרשו ביצוע תיקונים והתאמות מהגוף או המוסד הבנקאי שדיווח עליהם.

 

5. חשיבות ההוצאה והחיסכון:

שימוש במסגרת האשראי בחשבון – ככל שהמסגרת תהיה פנויה יותר לשימוש לאורך זמן, דירוג האשראי שלכם יהיה גבוה יותר ויאפשר לכם לקבל אשראי זול יותר בהמשך.


6. שילוב של סוגי חשבונות:

לעיתים, שילוב של כמה סוגי חשבונות ועמידה בתנאי ניהולם התקין (כמו חשבון כרטיס אשראי, חשבון הלוואות, וחשבונות בנק) יכול להפוך את הדירוג האשראי שלך לטוב יותר.

 

7. אם נדרש, קבלו עזרה ממומחים:

במידת הצורך, ניתן לקבל עזרה ממומחים לצורך השפעה ושיפור דירוג האשראי. ישנם מומחים פיננסיים שמספקים ייעוץ וביצוע של תהליכים לשיפור דירוג האשראי. אסף קורן, יעוץ, תכנון וליווי כלכלי הינו אחד מהטובים שבהם.

 

שיפור דירוג האשראי הוא תהליך שדורש זמן, לעיתים גם מספר חודשים טובים, נדרשים לכך סבלנות, התמדה ודבקות במטרה.
コメント


bottom of page