1/4

מחיר למשתכן 2018 

בייעוץ משכנתאות אסף קורן מטפלים גם בהשגת תעודת זכאות ממשרד שיכון. תעודה זו מקנה את הזכות להירשם לפרויקטים מסוג דיור למשתכן או מחיר מטרה. בנוסף תעודה זו מקנה את האפשרות לקבל הלוואה מהמדינה דרך הבנק לתקופה של עד 28 שנים.

שיעור הריבית בהלוואה מסוג זה עומד על 3% כיום וההלוואה צמודה למדד
המחירים לצרכן.

 

בתקופה זאת הלוואה זו די אטרקטיבית מפני שניתן לקבל תנאי ריבית פחות טובים מהבנק במסלול זהה.

בתכנון מקדים ונכון, נוכל להתאים לזוגות צעירים במיוחד את התמהיל הנכון שיביא בחשבון הרבה משתנים שלא תמיד חושבים עליהם.

בדר"כ זוגות צעירים אינם מספיק עשירים כדי לקחת את המשכנתא הזולה ביותר...


אגב, הסכום בהלוואת הזכאות הינו חלק משיעור המימון הכולל שמאושר על ידי הבנק.

את הלוואת הזכאות ניתן לפרוע בכל עת באופן מלא או חלקי בשיעור של לפחות 10%
מסכום יתרת ההלוואה לסילוק, כל זאת ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם (ללא קנס!)

אז מה עושים ? איך יודעים בדיוק כמה כסף לשים בכל מסלול ?
מתקשרים ומקבלים ייעוץ!

1-700-700-172

© 2017 Design by Assaf koren.