1/4

מחיר למשתכן 2018 

בייעוץ משכנתאות אסף קורן מטפלים גם בהשגת תעודת זכאות ממשרד שיכון. תעודה זו מקנה את הזכות להירשם לפרויקטים מסוג דיור למשתכן או מחיר מטרה. בנוסף תעודה זו מקנה את האפשרות לקבל הלוואה מהמדינה דרך הבנק לתקופה של עד 28 שנים.

שיעור הריבית בהלוואה מסוג זה עומד על 3% כיום וההלוואה צמודה למדד
המחירים לצרכן.

 

בתקופה זאת הלוואה זו די אטרקטיבית מפני שניתן לקבל תנאי ריבית פחות טובים מהבנק במסלול זהה.

בתכנון מקדים ונכון, נוכל להתאים לזוגות צעירים במיוחד את התמהיל הנכון שיביא בחשבון הרבה משתנים שלא תמיד חושבים עליהם.

בדר"כ זוגות צעירים אינם מספיק עשירים כדי לקחת את המשכנתא הזולה ביותר...


אגב, הסכום בהלוואת הזכאות הינו חלק משיעור המימון הכולל שמאושר על ידי הבנק.

את הלוואת הזכאות ניתן לפרוע בכל עת באופן מלא או חלקי בשיעור של לפחות 10%
מסכום יתרת ההלוואה לסילוק, כל זאת ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם (ללא קנס!)

אז מה עושים ? איך יודעים בדיוק כמה כסף לשים בכל מסלול ?
מתקשרים ומקבלים ייעוץ!

1-700-700-172

 בס"ד           Assaf koren mortgage advisor  © since   2009  

יעוץ משכנתא                      ריבית משכנתא                 

הקפאת משכנתא                  יועץ משכנתאות בר"ג

מחזור משכנתא                    בנקים למשכנתאות               

משכנתא בריבית קבועה         יעוץ לפני משכנתא

הלוואה לכל מטרה                אסף קורן יעוץ משכנתאות     

משכנתא בריבית משתנה        ריבית למשכנתא

משכנתא לבנייה עצמית         יעוץ משכנתאות                 

ריבית הפריים                     ריביות משכנתאות

משכנתא לרכישת דירה         יועץ משכנתאות מומלץ         

ריבית בנק ישראל                תקנון האתר