top of page
hand-holding-small-house-with-tree-growing-out-it.jpg

גישור חברתי

גישור חברתי הוא תהליך שמתקיים בהקשר של סכסוך או עימות בין צדדים שונים, ובו משתתף גורם חיצוני אובייקטיבי במטרה לנסות לסייע לצדדים להגיע לפתרון מקובל שיסיים את הסכסוך או יפתור
את המחלוקת ביניהם.

הגישור נועד להקל על הליך הפתרון של סכסוכים ולמנוע מהם להתקדם לבית המשפט.תהליך הגישור כולל את השלבים הבאים:

unrecognizable-man-woman-shaking-hands-meeting-start.jpg

6. הגשה לבית המשפט

במקרים מסוימים לאחר החתימה על הסכם הגישור הוא יוגש לבית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין.

2. פגישה ראשונה

המגשר פוגש את הצדדים בפגישה ראשונה. במהלך הפגישה, יתחיל תהליך שמיעת הצדדים, הצבת מטרות וציפיות מההליך.

1. קביעת תנאים

המגשר מתחיל את התהליך בקביעת תנאים וכללי משא ומתן בין הצדדים. התנאים עשויים לכלול את זמן ומקום הגישור, זכויות וחובות של כל צד, ואת תהליך הגישור עצמו.

4. הסכמות

אם הצדדים מגיעים להסכמה, יוכן הסכם שיסדיר את פתרון הסכסוך אשר יקבל תוקף משפטי לאחר חתימת הצדדים.

3. תהליך הגישור

במהלך תהליך הגישור, המגשר יתנהל כמופעל בין הצדדים ויעזור להם לחשוב על פתרונות יצירתיים ולמצוא נקודות הסכמה.

5. ביצוע הסכם

לאחר שהצדדים הגיעו להסכם, הוא יוצג בכתב ויחתם על ידי שני הצדדים.

גישור חברתי יכול להיות יעיל כאמצעי פתרון סכסוכים, מסייע בשימור יחסים, ומייתר את הצורך לנהל סכסוכים בבתי משפט.

המגשר בתהליך הגישור בוחר לסייע בפתרון סכסוכים ולסייע לצדדים המתנגדים למצוא פתרון משותף. תפקידו של המגשר הוא להפוך את התהליך ליצירתי, יעיל ומותאם אישית לכל מקרה.

תפקידיו העיקריים של המגשר:

idyllic-mountain-meadow-tranquil-beauty-nature-generated-by-ai.jpg

2. קידום שיח פתוח

המגשר יפעל לקדם שיח פתוח ובונה, בו יתחברו הצדדים ויחפשו פתרונות משותפים. הוא עשוי להוביל סדנאות, ישיבות ותהליכים יצירתיים שיקדמו את ההבנות בין הצדדים.

1. התחשבות
בצרכים ותחושות

המגשר מתמקד בהבנת הצרכים, התחושות והרגשות של כל צד. הוא מקשיב בקשב רב לדברי המשתתפים ומצליח להבין את הגורמים המובילים לסכסוך.

4. התמקדות בתהליכים

המגשר מתמקד בתהליכים נכונים ובדרכים אובייקטיביות לפתרון הסכסוך, ולא בתוצאה הסופית. הוא משקף ומנחה את הצדדים להתמקד כיצד הם יכולים לשפר את התהליכים.

3. הגשת אלטרנטיבות

במהלך הגישור, המגשר עשוי להציע אלטרנטיבות שיכולות לפתור את הסכסוך. יכולות המגשר להציע אפשרויות מגוונות יכולות להיות מפתיעות ויצירתיות.

5. גישה אובייקטיבית

המגשר עשוי להזכיר לצדדים על צורך בגישה אובייקטיבית ומסוגלת למצוא פתרונות. הוא יחפש נקודות הסכמה, ויזכה לתמיכתם של כל הצדדים.

6. השקפה
נטולת עמימות

המגשר ימנה את עצמו כגורם נטול עמימות ולפעמים יפעל כדי לרתום את הנפש בדרך לשפר את המצב.

תמונה 1 אסף קורן 2024.jpg

המאמר נכתב ע"י אסף קורן, מגשר חברתי מוסמך שסייע רבות להשכנת שלום וליצירת הסכמות והבנות בין אנשים.

 

אסף הינו בעל תעודת בוגר לימודי גישור חברתי וגישור בהתחדשות עירונית מטעם מכללת גומא גבים.

להתייעצות במגוון רחב של נושאים ליישוב סכסוכים ויצירת הסכמות מבלי הצורך של הגשת תביעה בבית משפט ניתן ליצור קשר מיידי עם אסף.

7. שמירה על נייטרליות

המגשר ישמר על נייטרליות,
ולא יציין לצדדים מי צודק.

bottom of page