top of page
living-room-with-yellow-armchair-empty-dark-blue-wall-background-3d-rendering.jpg

מונחים במשכנתאות

משכנתא בריבית קבועה ומדד המחירים לצרכן
משכנתא בריבית קבועה לא צמודה מול משכנתא בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן.

מדד המחירים לצרכן מאוד תנודתי ועולה בשיעור ניכר לאחרונה, עקב כך, ציבור מקבלי המשכנתאות בישראל ניצב כיום בפני שאלה מאוד לא פשוטה בעת לקיחת המשכנתא:
האם כדאי לי לשלם סכום החזר חודשי גבוה לפרעון המשכנתא ולשמור על יציבות
בהחזר החודשי ללא הצמדה למדד וללא הפתעות ? או שכדאי אולי לקבל משכנתא בריבית הרבה יותר
נמוכה אך עם נדבך משמעותי שקוראים לו מדד המחירים לצרכן?

מה זה אומר בעצם, עלייה במדד ואיך זה משפיע על המשכנתא שלך?
בואו ונמחיש זאת באמצעות דוגמא מספרית : נניח וקיבלתם היום הלוואה צמודה למדד על סך של 100,000 ש"ח ל 20 שנים בריבית קבועה בשיעור 3%.
אם לא הייתה לכם הצמדה למדד הסכום לתשלום כל חודש היה 555 ש"ח לאורך כל אך מכיוון התקופה אך שסכום ההלוואה צמוד למדד (ולצורך הדוגמא נחשב עלייה בשיעור של 2.5% כל שנה, כלומר 0.2% כל חודש)

מה שיקרה הוא שמדי חודש יתרת המשכנתא שאתם חייבים תעלה ב 0.2% בממוצע.

כלומר, אם לאחר התשלום הראשון יתרת המשכנתא שלכם הייתה אמורה להיות 99,695 בשל עליית המדד ברבע אחוז יתרת המשכנתא תהייה על סך של 99,944 ובשל כך ההחזר החודשי יעלה ל 557 ש"ח וימשיך לעלות מידי חודש בהתאם לעליית המדד.

 

עמלת פירעון מוקדם
עמלת פירעון מוקדם היא תשלום שצריך לשלם בעת פירעון הלוואה טרם הגיע מועד פירעונה
הטבעי. במידה ושיעור הריבית ביום הפירעון המוקדם נמוך יותר במסלול זהה להלוואה
שלקחתי ביום העמדת ההלוואה.

לדוגמא: לקחתי הלוואה צמודה למדד, לתקופה של 20 שנים, בשיעור ריבית קבוע של 4.5%.

כיום, כשחלפו שנתיים מיום קבלת הלוואת המשכנתא,  אני מעוניין להחזיר את הכסף כי קיבלתי
ירושה גדולה, אולם כיום במסלול זהה, כלומר, הלוואה צמודה למדד, בשיעור ריבית קבוע,
הריבית הינה 3%.

על הפער בין הריביות = 1.5% , אצטרך לשלם עמלת פירעון מוקדם והחישוב יתבצע פחות או יותר באופן הבא :
1.5% הפער בין הריביות )  x  יתרת התקופה ( 18 שנים ) x היתרה לסילוק כיום = סכום כולל מהוון לערך של יום הפירעון.

 
משלהם, בעקבות הנתונים המדאיגים של מחירי הדירות והקושי בקנייתן בישראל חלו מאמצים ממשלתיים לרסן את המחירים ולאפשר ליותר זוגות צעירים ומשפחות ממוצעות ליהנות מרכישה של דירה משלהם
 
משכנתא במחיר למשתכן
מחיר למשתכן במשכנתא מגיע לעד 75% משווי הנכס עפ"י שווי שוק ( לדירות עד שווי של מליון שמונה מאות ש"ח )  ולא יותר מ 85% עפ"י שווי חוזי. מדובר באפשרות לרכישת דירה כמעט ללא הון עצמי אשר ניתנת לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע זה - בעיקר זוגות שאין ברשותם דירת מגורים
אמנם משכנתא במחיר למשתכן היא תוכנית מהפכנית אשר מאפשרת ליותר אנשים לרכוש דירה, אבל אין מדובר בפתרון קסמים מושלם משום שיש עוד אלמנטים שצריכים להתחשב בהם כשזוכים בהגרלות אלו ולתכנן בצורה נכונה ומיטבית את הלוואת המשכנתא.
במידה וזכיתם במחיר למשתכן או שאתם מתעניינים בנושא זה, אני מזמין אתכם לקבל ייעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום כדי לתת לכם מספר מושגים שאתם צריכים להבין ולקחת בחשבון שלכם בעת חישוב ההון העצמי הדרוש לכם וגם לחישוב סכום הלוואת המשכנתא

bottom of page