top of page

תשלום


1 פרטי הלקוח/ה

כבר יש לך חשבון? אפשר וליהנות מתהליך תשלום מהיר יותר.

או להמשיך כאורח/ת

2 תשלום

סיכום ההזמנה

בדיקת דוח משכנתא‏212.82 ₪
תוקף התוכנית: למשך חודש אחד


סכום ביניים‏212.82 ₪
מסים (17 %)‏36.18 ₪

סך הכול‏249.00 ₪
תשלום מאובטח
bottom of page