top of page
Family in the kitchen

מחזור משכנתא

לקחתם משכנתא בשנים האחרונות ושכחתם לבדוק אותה מידי פעם ??

מזמין אתכם לבדיקת התכנות למיחזור הלוואת המשכנתא שלכם בעלות של 250 ₪ בלבד.

(ללקוחות משרדנו הבדיקה ללא תשלום נוסף)

בבדיקה אבדוק את תנאי ההלוואה הקיימים שלכם מול תנאי הלוואה שניתן לקבל כיום.

אבדוק את הכוחות שפועלים או פעלו על ההלוואה שלכם, כגון : מדד המחירים לצרכן, ריבית הפריים או ריביות משתנות אחרות וגם את עמלת הפירעון המוקדם ככל שישנה בהלוואתכם, ונחשב האם מיחזור תנאי ההלוואה יהיה נכון וכלכלי עבורכם.

צרו קשר כעת.

bottom of page