Family in the kitchen

מחזור משכנתא

לקחתם משכנתא בשנים האחרונות ושכחתם לבדוק אותה מידי פעם ??

מזמין אתכם לבדיקת התכנות למיחזור הלוואת המשכנתא שלכם בעלות של 250 ₪ בלבד.

(ללקוחות משרדנו הבדיקה ללא תשלום נוסף)

בבדיקה אבדוק את תנאי ההלוואה הקיימים שלכם מול תנאי הלוואה שניתן לקבל כיום.

אבדוק את הכוחות שפועלים או פעלו על ההלוואה שלכם, כגון : מדד המחירים לצרכן, ריבית הפריים או ריביות משתנות אחרות וגם את עמלת הפירעון המוקדם ככל שישנה בהלוואתכם, ונחשב האם מיחזור תנאי ההלוואה יהיה נכון וכלכלי עבורכם.

צרו קשר כעת.